PROSJEKT

Denne delen av siden tar for seg forskjellige prosjekt som er tiltenkt bilene, nettsiden og de forskjellige sosiale medier BOCN er representert på.

Dersom du har en god idé til ett prosjekt er det bare å ta kontakt