Registrer ny lader

Registrere ladere her.
Data som ønskes er: Posisjon, reell ladeeffekt, ladeoperatør, bilmodell benyttet under lading og laderens spenning.

registrer her